Leren

Deel met vrienden op:

Platform Cultuureducatie Achterhoek

Er wordt binnen de Achterhoek vol enthousiasme ingezet op het plezier en beleven van cultuur en erfgoed! Een brede samenwerking tussen onderwijs en het culturele veld.

De Achterhoekse Cultuurinstellingen trekken samen op om te streven naar kansengelijkheid voor alle kinderen als het gaat om muziek, dans, theater enz. Ze gaan hun activiteiten onderling afstemmen en werken hierin samen met de Achterhoekse schoolbesturen en gemeenten.
Er worden duurzame netwerken georganiseerd voor leerkrachten, kunstvakdocenten en lokale kunstenaars. We werken aan langetermijnbeleid en aan een loket-functie voor zowel scholen als gemeenteoverstijgende vragen en ideeën op het gebied van cultuureducatie.

Betekenisvolle kunst- en cultuureducatie voor ieder kind

Cultuureducatie is doelbewust leren over en met kunst, erfgoed en media via gerichte instructie zowel binnen- als buitenschools. Via kunst en cultuureducatie ontwikkelen leerlingen culturele competenties en talenten. Ze leren over cultuur door er actief mee bezig te zijn en zelf iets te maken.
Ze leren van het kijken en luisteren naar cultuuruitingen, van cultuurbezoek en van lezen over cultuur.
En door te reflecteren op eigen werk en dat van anderen.

CMK: Cultuureducatie met Kwaliteit

In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken scholen en culturele instellingen in het hele land samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Doordat leerlingen in aanraking komen met verschillende vormen zoals muziek, dans, beeldende kunst, theater, hiphop en erfgoed leren ze om hun creatieve en culturele vaardigheden te ontwikkelen en ook persoonlijk en in sociaal opzicht te groeien.

Lees meer op de website van CMK >