Plaatsingsvoorwaarden

Plaatsingsvoorwaarden

Om jouw evenement in de UITagenda Achterhoek te plaatsen, moet het aan de volgende voorwaarden voldoen:  

UITagenda Achterhoek is voor inwoners en bezoekers van de Achterhoek. Het evenement moet interessant zijn voor (een deel van) deze groep. 
Locaties moeten goed vindbaar zijn en toegankelijk voor publiek tijdens het evenement.

Evenementen die wel in de UITgenda worden geplaatst:
Culturele evenementen
Tentoonstellingen
Theater, dans & muziek
Grote (jaarlijkse) sportevenementen die veel publiek trekken. Ook NK’s, EK’s en WK’s worden opgenomen.
Wereldrecordpogingen
Modeshows
Dansavonden, disco-avonden (met en zonder livemuziek)
Kerstmarkten
Beurzen
Lezingen & Congressen
Vlooienmarkten
Evenementen voor kinderen
Open dagen om ergens rond te kijken (bv. monumentendag)
Vertoning speciale films
Activiteiten in een wijk, voor iedereen
Muzieksessies in cafés
Nachtleven evenementen
Activiteiten waarvoor vooraf ingeschreven moet worden en niet meer op de dag van de activiteit zelf kan. Dit moet dan wel duidelijk gecommuniceerd worden in de omschrijving.

Evenementen worden niet geplaatst als ze vallen onder het volgende segment:
Amateur competitiesport
Activiteiten alleen voor eigen buurt
Vergaderingen & besloten bijeenkomsten
Kaarten & bingo (gezelschapsspellen)
Commerciële films
Clubavonden
Veilingen
Collectes
Open dagen van scholen en andere instellingen, bedoeld om nieuwe leden/leerlingen te werven.
Activiteiten om leden te werven
Informatieavonden over ziektes
Missen en kerkdiensten
Politieke partijbijeenkomsten zonder speciale gast.

Deel met vrienden op: