Wederopbouw || 2020-2021

Projecten // Educatie

Wederopbouw || 2020-2021

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 zijn belangrijk voor de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Deze tijd staat vooral bekend als de wederopbouwperiode. Behalve de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en een tekort aan materiaal en woningen, was er een enorme technologische vooruitgang en veel veranderingen voor het dagelijks leven, bijvoorbeeld door de grootschalige opkomst van de auto, de televisie en huishoudelijke apparaten. De wederopbouwperiode betekent veel voor de manier waarop er in de jaren erna gebouwd werd. Kenmerkend voor deze tijd is het experimenteren met een industriële aanpak van het bouwen. Nooit werd er in zo’n korte tijd zoveel gebouwd als in de wederopbouw. Er werden op grote schaal nieuwe wijken, kerken, wijkcentra, industrie en scholen gebouwd.

Unieke identiteit wederopbouw

Het doel van dit educatieproject is om de unieke identiteit van de wederopbouw onder de aandacht te brengen. In relatie met het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers wordt onderzoek gedaan naar de historie van de omgevingsgebouwen. Het streven is om een link te leggen i.s.m. de leerlingen tussen de tijd van toen, de gebouwen uit de wederopbouw van toen, de verhalen van de mensen van toen, en tussen het nu. Een belangrijk aspect van identiteit is dat ze verandert in de tijd. Tijd verandert alles. Leven in de tijd verandert onze identiteit, elke dag.

Een Nieuwe Tijd

Het Gelders Genootschap heeft het uitvoeringsprogramma 'Een Nieuwe Tijd – Wederopbouw in de Achterhoek' opgesteld. Dit educatieproject is een onderdeel van het programma. Vanuit het Cultuur en Erfgoedpact participeren 9 gemeenten (Aalten, Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Doesburg en Montferland) hierin mee. Daarnaast zijn de gemeenten Zutphen en Lochem voor dit project aangesloten waardoor het project in 11 gemeenten uitgevoerd zal worden.

Vanaf september 2019 zal dit educatieproject ten uitvoer gaan. In elke gemeente mogen 3 groepen van (het liefst) 3 verschillende basisscholen hier gratis aan deelnemen. Het educatieproject wordt in principe ontwikkeld voor de groepen 7 (groepen 6 en 8 worden hierin meegenomen). Het ontwikkelde project zal naderhand geborgd worden in de digitale leerlijn Reizen in de Tijd van Erfgoed Gelderland.

* Een aantal activiteiten is uitgesteld wegens coronamaatregelen. 

aaltenwinterswijkoostgelreoudeijsselstreekmontferlanddoetinchembronckhorstdoesburgberkelland
Deel met vrienden op:

Meer...

Projectinformatie

Onderdelen van het project:

1. Voorbereidende les op school (gegeven door de leerkracht)
De voorbereidende les wordt gegeven door de eigen leerkracht, deze lesbrief is geheel uitgeschreven. Deze les zal max. 1 uur in beslag nemen. De les dient vooraf aan de cultuurontmoeting met de kunstenaar op school te worden gegeven. Hierdoor wordt de leerkracht optimaal betrokken. In deze voorbereidende les worden de leerlingen voorbereid en geënthousiasmeerd over het onderwerp de Nieuwe Tijd – de Wederopbouw.

2.a Cultuurontmoeting door kunstenaar op één ochtenddagdeel
Aan de hand van een beeldende discipline wordt uitwerking gegeven aan het thema De Nieuwe Tijd – Wederopbouw in de Achterhoek. Het doel is om een link te leggen i.s.m. de leerlingen tussen de tijd van toen, de gebouwen, bruggen, e.d.  uit de wederopbouw van toen, de mensen van toen, en tussen het nu. Maar ook de verhalen van deze periode zijn een onderdeel in het geheel. Een belangrijk aspect van identiteit is dat ze verandert in de tijd. Tijd verandert alles. Leven in de tijd verandert onze identiteit, elke dag. De leerlingen gaan in groepjes de beeldende opdracht uitwerken.

2.b. Een presentatie van de gemaakte kunst/ bouwwerken op school
Aan het einde van de cultuurontmoeting zullen de gemaakte kunst/ bouwwerken worden tentoongesteld in de school. Het doel van een presentatie/ expositie is om leerlingen te laten beleven hoe het  is om een gezamenlijk gemaakt kunst/ bouwwerk te exposeren en samen te gaan beschouwen. Aan de hand van een open vraagstelling door de kunstenaar zal samen met de leerlingen worden gereflecteerd.

Uitvoerende Kunstenaars: Berna Bonekamp en Mirjan Koldeweij

In samenwerking met

Mirjan Koldeweij // beeldend kunstenaar (voor de klas)