1572 Geboorte van Nederland

Projecten // TOP // regio overstijgend - topsegment

1572 Geboorte van Nederland

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ en dit wordt in 2022 landelijk herdacht. 

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voerde in 2021 een onderzoek uit naar de gebeurtenissen in de Achterhoek in het jaar 1572, een jaar waarin de Achterhoek werd verwoest. Het onderzoeksrapport beidt een historisch kader voor de activiteiten en evenementen die plaatsvinden in 2022. Het Erfgoedcentrum heeft gewerkt aan een reeks korte filmpjes over het jaar 1572. 

Superposition

Na het uitgebreide onderzoek dat het ECAL deed naar de bronnen over 1572 willen we die geschiedenis dichterbij brengen. Maar hoe?

Deze vraag is voorgelegd aan Superposition, een innovatieve ontwerpstudio. Dit collectief van jonge kunstenaars wil onvertelde verhalen onthullen en geschiedenis visualiseren. In eerdere opdrachten lukte het hen om met interactieve installaties en creatieve toepassingen publiek deelgenoot te maken van zaken die anders afstandelijk, verborgen of onbegrepen blijven. Zij hebben met de inzet van kunst en technologie de complexe en abstracte informatie over dit tijdvak verder uitgediept en tastbaar gemaakt in een kunstzinnig product.

 

aaltenwinterswijkoostgelreoudeijsselstreekmontferlanddoetinchembronckhorstdoesburgberkelland
Deel met vrienden op:

Meer...

NIEUWSBERICHTEN/MEDIA

Projectinformatie

Het jaar 1572

Dit jaar wordt landelijk herdacht dat 450 jaar geleden uit de opstand tegen de Spaanse machthebber de geboorte van Nederland is ontstaan. Hiermee wordt bedoeld dat vanaf 1572 het tij keerde en de Spanjaarden steeds verder werden verdreven uit delen van de Nederlanden.

In onze streek woedde eveneens een bloedige strijd waarbij gebieden werden leeggeroofd, de bevolking op de vlucht sloeg of werd vermoord. Vanaf mei 1572 vocht Willem van den Bergh in het oosten van het land namens zijn zwager Willem van Oranje om met de Geuzen de regio te veroveren. In het najaar van dat jaar werden de Geuzen op hun beurt weer verjaagd door de Spanjaarden, die via de Achterhoek en Liemers trokken om de IJssellinie in te nemen. De regio werd in twee golven verwoest en uitgemolken.

Bronnenonderzoek

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) heeft uitvoerig onderzoek verricht in een groot aantal archiefstukken van het Erfgoedcentrum, zoals stadsrekeningen en brieven. Hierdoor kreeg men inzicht in verschillende gebeurtenissen en in de dagelijkse gang van zaken, zoals reparaties aan stadsmuren en bruggen, bijzondere uitgaven en het zenden van boodschappers en spionnen. Ook wordt in de bronnen bevestigd dat zowel Willem van Oranje als de Spaanse aanvoerder Don Frederik in 1572 in het Baarhuis in Doetinchem hebben overnacht.

Boek en filmserie

De onderzoeksresultaten worden in de zomer van 2022 gepubliceerd in een boek. Daarnaast is er een serie van negen filmpjes vervaardigd over de gebeurtenissen in Achterhoek en Liemers in die tijd om een eenvoudig en duidelijk verhaal te vertellen voor een breed publiek; inwoners, toeristen, kinderen en zelfs kenners.

In samenwerking met